N00143 | Prodej pozemků o celkové výměře 28.743m2, obec Heřmaň, Písek

Heřmaň
neuvedeno

Nabízíme k prodeji pozemky o celkové výměře 28.743 m2, situované na okraji obce Heřmaň, nedaleko města Písek, bezprostředně navazující na stávající zástavbu rodinných domů. Pozemky jsou dle platného územního plánu obce zahrnuty jako součást návrhové plochy bydlení, zastavitelná plocha "B6", menší část pozemku je zahrnuta jako plocha "Z", zemědělská plocha. Zastavitelnou plochu B6 (spolu se sousední plochou veřejného prostranství VP21) ÚP Heřmaň vymezuje jako plochu, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie ÚS 1. Územní studie bude koordinovat představu investorů a obce a prostřednictvím studie bude nalezeno řešení veřejné infrastruktury, např. dopravní řešení území, řešení technické infrastruktury, veřejná prostranství, odtoky a retenční opatření dešťových vod. Současně daná územní studie pomůže k vyřešení dělení pozemků nebo jejich scelování, dále umístění staveb na daných pozemcích a současně i vymezení místních komunikací v dané lokalitě, s cílem vzniku uceleného urbanistického komplexu. Přístup k pozemkům je navržen z místní komunikace. Hlavní funkční využití území je "bydlení v rodinných domech". Zdroj vedení elektrické energie je v blízkosti - trafostanice. V případě zájmu Vám další informace rádi doplníme, cena na vyžádání u zprostředkovatele, k jednání ihned.

  • Celková plocha:28 743 m2
  • Druh pozemku:pro bydlení
  • Inženýrské sítě:elektřina
  • Charakter okolní zástavby:obytná
  • Umístění objektu:okraj obce
  • Doprava:vlak; silnice
  • Komunikace:asfaltová


Prodávající makléř

Penelope

Lucie Liu Johnová

E-mail: lj@nisus.cz

Kontaktní formulář