N00197 | Prodej stavebních pozemků, celkem 21 009 m2, okres Benešov

Stranný
1 750 Kč (za m2)

Nabízíme k prodeji pozemky o celkové výměře 21.009 m2, určené dle platného územního plánu k zástavbě rodinných domů venkovského typu. Pozemky se nacházejí v k.ú. Stranný, obec Stranný, v okrese Benešov. Okolí je plné přírody, najde se zde mnoho lesů. Pozemek je vzdálený od Benešova 20 minut jízdy autem, o 5 minut méně to poté trvá se dostat k vodní nádrži Slapy.

Stávající zastavěné území plní především smíšenou funkci, bydlení včetně drobného podnikání a hospodaření, rekreace okrajově, z hlediska funkčního využití převažuje a bude nadále převažovat využití smíšené obytné s převažujícím venkovským charakterem zástavby v původním jádru sídla a navazující plochy bydlení v rodinných domech.

Jedná se o prodej celkem 14–ti stavebních parcel, výměra parcel je v rozmezí od 1.000 m2 do 2.780 m2, jedná se o prodej celku. V minulosti došlo již k rozparcelování na jednotlivé parcely, současně je počítáno s plochou veřejných prostranství, která bude zajišťovat přístup k jednotlivým parcelám. Pozemky se nacházejí a mají přístup přímo od místní asfaltové komunikace, vedoucí obcí.
Funkční využití pozemků: Z 1a, Z 1b: plochy bydlení v rodinných domech s navazujícími privátními zahradami – venkovské (BV), plochy veřejných prostranství (PV).

V obci Stranný se nachází místní vodovod pro veřejnou potřebu. Zdroje vody jsou dvě kopané studny, umístěné západně od sídelního útvaru, které jsou akceptovány. Elektrifikace – rozvodný systém v řešeném území a jeho kapacitu je možné považovat za vyhovující. Páteří rozvodného systému v daném území je venkovní vedení VN 22 kV, směrované do trafostanic. V rámci výstavby nových rodinných domů je plánováno odkanalizování do domovních mikročistíren (ČOV). Telekomunikace: územním plánem jsou respektována územní telekomunikační vedení, místní telekomunikační i dálkové sítě (dálkové telekomunikační kabely). Všechna stávající nadzemní telekomunikační vedení budou postupně nahrazena podzemní kabelovou trasou.

  • Celková plocha:21 009 m2
  • Druh pozemku:pro bydlení
  • Inženýrské sítě:vodovod; elektřina
  • Charakter okolní zástavby:obytná
  • Umístění objektu:okraj obce
  • Komunikace:asfaltová


Prodávající makléř

Penelope

Lucie Liu Johnová

E-mail: lj@nisus.cz

Kontaktní formulář